Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Метка: Закон

Бухгалтерия на страже финансов и законности любой фирмы.

Финансы и бухгалтерию поддерживают широкий спектр программных приложений для удовлетворения потребностей контроля. Тем не менее, большое количество сотрудников по-прежнему требуется, чтобы обрабатывать счета-фактуры, счета к получению, а также полный спектр еженедельных, ежемесячных, квартальных и годовых требований к финансовой отчетности.

Молодь та правовий розвиток країни.

Охорона закону, забезпечення його проведення в життя, боротьба з правопорушеннями — справа правоохоронних органів (прокуратури, міліції, суду та ін.). Разом з тим в боротьбі за законність беруть участь і всі громадяни, громадськість.

Що означає термін «закон»?

Термін «закон». Часто одне слово має декілька різних значень. Таке і слово «закон». Під ним мається на увазі те, що лежить в основі розвитку природи, суспільства. Ми говоримо про закони біології, фізики, історії, економіки, наприклад закон збереження енергії, закон вартості і т. Д.
Юридичний закон, як ми вже бачили, — це документ, в якому закріплені юридичні правила.

Захист рівності прав чоловіків та жінок у трудовому законодавстві.

Конституцією України (ст.ст. 24, 43) встановлено, що не може бути привілеїв чи обмежень, зокрема, за ознаками статі, а рівність прав жінки і чоловіка забезпечується наданням жінкам рівних із чоловіками можливостей у праці та винагороді за неї, створенням державою умов для повного здійснення громадянами права на працю та гарантуванням нею рівних можливостей у виборі професії та роду трудової діяльності.
Про рівність трудових прав жінок і чоловіків також прописано і в Кодексі законів про працю України. Так, статтями 21 та 22 КЗпП встановлено, що Україна забезпечує рівність трудових прав усіх громадян, зокрема, незалежно від статі, і не допускається будь-яке пряме або непряме обмеження прав чи встановлення прямих або непрямих переваг під час укладення, зміни, припинення трудового договору залежно від статі.

Закон про крадіжки в США та судова експертиза.

Крадіжка, це термін , пов’язаний для ранжирування тяжкості злочина, або обманним шляхом присвоєння чужого майна. Цей злочин характеризується тяжкістю міри скоєння, а також відрізняеться об’ємами так як бувають дрібні крадіжки, а також в особливо великих розмірах та в залежності від кількості , причетних до розкрадання . Кожна держава має окремий набір законів, що стосуються цього злочину, а стутінь його

Який порядок введення змін істотних умов праці?

Зміни згаданих вище істотних умов праці не повинні спричиняти до примусової праці, заборона якої прямо передбачена ст.43 Конституції України. Під примусовою роботою розуміється будь-якої роботи або служби, виконання якої вимагається від працівника під погрозою якого-небудь покарання, для якої працівник не запропонував добровільно свої послуги. Отже вимагаючи від працівника виконання роботи з підпорядкуванням правилам внутрішнього трудового розпорядку, власник не має права вийти за межі трудового договору.

Юридичні послуги та юридична консультація допоможуть вам.

За відсутності належних доказів перед судом потерпілі можуть і не отримати результат правосуддя в їх користь. Щоб уникнути такої ситуації краще по відношенню до потерпілого або його сім’ї , щоб найняти адвоката в наданні правові допомозі в разі правового випадку.
У випадки автокатастрофи стає дуже складною ситуація для людини, або її родини і тому стають актуальними юридичні

Роз’яснення стосовно притягнення працівників до дисциплінарної відповідальності.

Трудові відносини є досить складним механізмом для регулювання, так як він поєднує у собі як нормативно-правову базу, так і людський фактор, який полягає у тому, що, як відомо, люди бувають різні, і не завжди можуть знайти спільну мову стосовно деяких питань.
Трудовим законодавством України передбачено захист прав для найманих працівників перед роботодавцями, та надаються гарантії право на різноманітні компенсації для їх комфортного працевлаштування та реалізації права на працю. Однак, і роботодавцям надано певні права для заохочення працівників та покарання за порушення працівником свої посадових обов’язків та порушення трудової дисципліни.

Как выбрать адвоката?

Когда человек сталкивается с любым видом уголовного преступления или гражданского дела и не хватает знаний юристах то наверное потребуется время, поиски, исследования, чтоб затем выбрать лучшего адвоката по уголовным или гражданским делам.
Адвокат по уголовным делам это тот, кто берет на себя ответственность за человека, который отвечает за преступную деятельность и помогает ему избежать наказания. Всякий раз, когда человек встречается с такой ситуацией, когда уголовное дело становится невозможным для него или ее, чтобы справиться в одиночку , то необходимо обратиться к адвокату по уголовным делам в пользу необходимости.

Синдром Барбі чи Анорексія ?

Синдром Барбі — гостра проблема , яка торкнулася докторів і законодавців мод всієї планети. Анорексія в даний час стала модним трендом , який набуває страхітливих масштабів . Адже наприкінці 20 століття ця тенденція вилилася у світові масштаби . Кожна жінка хоча б раз примірялися до себе популярні параметри 90-60-90. Параметри ляльки Барбі .
Медики кажуть , що синдром Барбі — це