Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Метка: Кадмий

Біологічні методи очищення води.

Хорошої чистої питної води стає все менше в сучасному світі. Якість ґрунтових вод знижується день від дня і вода в річці, навіть після очищення містить багато домішок. Рівень багатьох забруднювачів таких, як селен, хром, кадмій і миш’як збільшилися у воді до небезпечного рівня. Довгострокове споживання цих речовин може призвести до пошкодження нирок, печінки і нервової системи в цілому. Це також може призвести до смертельної хвороби, такий як рак.

Кадмій — антропогенне забруднення природи.

Антропогенне забруднення природи кадмієм значно перевищує його надходження через систему природних процесів. З річковим стоком у море надходить незначна кількість кадмію, який акумулюється планктоном, морськими рослинами і рибами. Швидкість накопичення пропорційна концентрації металу в морській воді. Добрива, вироблені з морських фосфоритів, часто підвищують вміст кадмію в грунтах.

Здоровье и окружающая среда.

По подсчетам ученых с атмосферными осадками в Мировой океан возвращается примерно 250 тысяч тонн в год металла, а 100 тыс. т рассеивается над континентами, частично попадая в речные воды и озера.
Важнейший источник повышенного количества свинца в гидросфере — выпадение его из атмосферы. Пыль в городах может содержать около 1% металла. Содержание свинца в дожде и снеге находится от 1,7 мкг/л на территориях, удаленных от индустриальных центров, до 250—350 мкг/л в больших городах.