Метка дебітор

Анализ дебиторской задолженности и учет знаний для поступления в гимназию.

Актуальность темы. Проблема совершенствования учета и анализа дебиторской задолженности подтверждается увеличением ее доли в составе активов предприятий. Это объясняется невыполнением финансовых обязательств контрагентов, нарушением нормального циклического процесса, связанного с превращением такого актива в денежные средства и, как следствие, ухудшением платежеспособности.…

Облік та аналіз дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості Гринюк Ірина Миколаївна студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Актуальність теми. Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням…