Облік та аналіз дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості Гринюк Ірина Миколаївна студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Актуальність теми. Проблема удосконалення…

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАР

Следуя общей методики, при определении цены следует придерживаться следующего плана: Постановка задачи ценообразования Определение спроса Прогноз удержаний Анализ цен и…