Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Метка: Анализ цен

Облік та аналіз дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості
Гринюк Ірина Миколаївна
студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Актуальність теми. Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, погіршенням платоспроможності. Доказом тому є статистичні дані, які підтверджують значну частку дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів підприємств.

УСТАНОВЛЕНИЕ ЦЕНЫ НА ТОВАР

Следуя общей методики, при определении цены следует придерживаться следующего плана:
Постановка задачи ценообразования
Определение спроса
Прогноз удержаний
Анализ цен и товаров конкурентов
Выбор метода ценообразования
Установление окончательной цены.