Метка Аналіз

Системні дослідження корпоративної соціальної відповідальності.

Актуальність і висока науково — практична значущість системного дослідження корпоративної соціальної відповідальності, як основи іміджу сучасних компаній на міжнародному ринку, зумовили вибір багатьох досліджень в бізнесі і часто визначають їх цілі і завдання. Тому, головна мета вчених України зараз полягає…

Анализ дебиторской задолженности и учет знаний для поступления в гимназию.

Актуальность темы. Проблема совершенствования учета и анализа дебиторской задолженности подтверждается увеличением ее доли в составе активов предприятий. Это объясняется невыполнением финансовых обязательств контрагентов, нарушением нормального циклического процесса, связанного с превращением такого актива в денежные средства и, как следствие, ухудшением платежеспособности.…

Облік та аналіз дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості Гринюк Ірина Миколаївна студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу Актуальність теми. Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням…

Поради SEO — чому замовляють просування сайту.

Якщоі розглянути безліч сайтів в області бізнесу, щоб зрозуміти і реалізувати показники поліпшення (SEO). Однак у цьому процесі ви швидко зрозумієте, що є багато невизначеності щодо того, що складає «основу». І в цьому випадку втручання SEO фахівця обов’язково, якщо Ви…

Анекдоти про старих. Поліклініка. Стіл прийому аналізів.

Поліклініка. Стіл прийому аналізів. Йде дід і несе пляшку (повну!) свого «дару поліклініці». На пляшці — етикетка: «Святе джерело». Старенькій вперше поставили телефон. Незабаром вона зателефонувала на телефонну станцію: — Будьте ласкаві, допоможіть мені, —

SEO анализ сайтов.

SEO анализ сайта сначала надо начать с информации о точной теме сайта. Тема сайт имеет первостепенное значение, так как она помогает в принятии решения о использовании ключевых фраз. SEO анализ сайта также определяет, как бы вы монетизировали свой веб-сайт. Каждый…

Анализ эффективности рекламы

Реализация когда вашего продукта улучшается, необходимо думать о плодотворной и действенной рекламе. С поддержкой маркетингового ролика может быть прирастить сбыт продукта в разы. Результат хорошей рекламы станет виден «на каждом углу» — хотение приобрести конкретно этот продукт не остается не…

Аналіз ефективності реклами.

Як тільки продаж вашого продукту поліпшується, треба замислюватися про плідну і ефективну рекламу. За допомогою рекламного ролика можливо збільшити збут товару в рази, але вона дуже дорога. Ефект відмінної реклами буде видно «на кожному розі» — бажання купити саме цей…

Измены, недоверие — лучше всего в этом поможет детектив.

Подходит как то доктор Ватсон к своему другу Шерлоку Холмсу: – Холмс, мне на пару дней уехать надо, а у меня много пациентов, практика. Не могли бы Вы за меня немного в кабинете посидеть, чтоб клиентов не потерять? – Да…

Пример анализа воспитательной работы за прошедший учебный год.

В прошлом году, официально объявленным «годом семьи» воспитательная работа в классе была направлена ​​на укрепление семейных связей, а также особое внимание уделялось сплочению классного коллектива, привитие доброжелательных, дружеских отношений между детьми, расширению их кругозора, привитие интереса к учебе . Для…

Приклад аналізу виховної роботи за минулий навчальний рік.

У минулому році, офіційно оголошеним «роком сім’ї» виховна робота в класі була спрямована на зміцнення сімейних зв’язків, а також особлива увага приділялася згуртуванню класного колективу, прищеплення доброзичливих, дружніх відносин між дітьми, розширенню їх кругозору, прищеплення інтересу до навчання. Для цього…

Майбутнє євро — Аналіз та перспективи.

Незважаючи на рішення влади Євросоюзу надати Греції фінансову допомогу, євро буде знецінюватися. ЄС потрібно щонайменше десятиліття для досягнення такого рівня конкурентоспроможності, який дозволить європейцям конкурувати з США і країнами Азії. Незважаючи на те, що на здоров’я єдиної європейської валюти негативно…

Учасників кліматичного скандалу виправдали вдруге.

Незалежна комісія провела аналіз роботи Університету Східної Англії, що опинився в центрі недавнього кліматичного скандалу і ніяких порушень не виявила. Доповідь комісії доступний в інтернеті, а його короткий виклад наводиться на сайті physicsworld.com. Комісія була складена із семи членів Королівського…

Ризик смерті від інфаркту залежить від числа зубів .

Шведські вчені виявили, що при втраті зубів підвищується ризик смерті від ішемічної хвороби серця (ІХС), однієї з найбільш небезпечних форм якої є інфаркт міокарда. Як з’ясувалося, чим менше зубів залишилося у людини, тим вище ризик, повідомляє AFP. Проведені раніше дослідження…

Аналіз загально-господарської діяльності господарства.

Аналіз загально-господарської діяльності господарства. Можна використовувати як зразок, приклад наведено на одному із СГ. Загальна площа земельних угідь господарства складає 1146 га. В  спілці селян склалась слідуюча  структура  земельних угідь яка   аведена  в  таблиці 1.1