Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Метка: актив

Инвентаризация товарно материальных ценностей от Zerobit.

Инвентаризация в любой компании представляет собой один из наиболее важных активов, которым большинство предприятий обладают, потому, что оборот запасов является одним из основных источников формирования доходов и последующих доходов для акционеров или собственников компании. Инвентаризация товарно материальных ценностей, это прогнозы и стратегии управления запасами точно в срок, могут помочь свести к минимуму затраты на хранение и обслуживание.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості.

Облік та аналіз дебіторської заборгованості
Гринюк Ірина Миколаївна
студентка, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Актуальність теми. Проблема удосконалення обліку та аналізу дебіторської заборгованості підтверджується збільшенням її частки у складі активів підприємств. Це пояснюється невиконанням фінансових зобов’язань контрагентів, порушенням нормального циклічного процесу, пов’язаного з перетворенням такого активу в грошові кошти і, як наслідок, погіршенням платоспроможності. Доказом тому є статистичні дані, які підтверджують значну частку дебіторської заборгованості в загальному обсязі оборотних активів підприємств.