Отримання олії пресовим методом

У сучасній технології виробництва рослинних масел пресування як спосіб добування олії з насіння найчастіше передує остаточному знежиренню матеріалу органічним розчинником – екстракції. Тільки в порівняно невеликих обсягах використають чисто пресовий віджим олії.

На початку віджиму олії з мезги матеріал ущільнюється, зближаються частки мезги й стикаються поверхневі шари олії. Товщина шарів олії збільшується, і олія через безперервне збільшення товщини шару вже не втримується поверхневими силами на частках, тим більше що загальна поверхня часток увесь час зменшується, і починає виділятися у вільному стані.

При подальшому ущільненні мезги частки її деформуються й олія починає текти не тільки з поверхні, але й з внутрішніх капілярів деформованих часток. Подальше збільшення тиску на матеріали веде до сплавлення часток. Цьому сприяє зростання температури матеріалу через перетворення частини механічної енергії в теплову. У результаті росту тиску й температури пластичність мезги значно зростає, мезга перестає сприймати тиск, і віджим олії практично припиняється, хоча усередині матеріалу ще залишається деяка кількість олії.

Шнековий прес складається з розбірного східчатого циліндра, стінки якого виконані зі сталевих пластин, покладених у каркас циліндра так, що між пластинами є вузькі щілини для виходу відпресованої олії, і шнекового вала, складеного з окремих гвинтових ланок, розділених проміжними циліндричними або конічними кільцями.

У місці роз’єму поміщають два комплекти фігурних ножів, необхідних для запобігання провертання матеріалу разом зі шнековим валом і для очищення кілець і гвинтів від мезги, що прилипає.

Мезга надходить через живильник всередину східчатого циліндра, так званого зеєра (цідилка), або зеєрного барабана, захоплюється там витками шнекового вала й переміщається до виходу із преса. Особливістю шнекового преса є безперервне зменшення транспортуючої здатності (продуктивності) шнекового вала від місця надходження мезги в прес і до її виходу із преса. Це досягається декількома способами, насамперед шляхом зменшення кроку витків, шнекового вала й вільного простору між тілом шнекового вала й внутрішньою поверхнею зеерного барабана до виходу із преса.

Отже, віджим олії з мезги в шнековому пресі відбувається в результаті постійного ущільнення її внаслідок зменшення продуктивності шнекового вала в напрямку до виходу із преса й безперервного скорочення вільного обсягу усередині зеерного циліндра для проходу мезги через прес.

Щоб підвищити тиск на матеріал, що пресується, на виході із преса встановлюють регулюючий пристрій (конус, діафрагму, кільця), що дозволяє змінювати ширину вихідного кільцевого отвору й відповідно товщину вихідної макухи.

У пресах, призначених для одержання макухи заданої форми й розмірів, пристрій на виході із преса являє собою матрицю – фільєру з отворами різного розміру й форми. Це дозволяє одержувати гранульовану макуху.

Величина максимального тиску, що розвивається шнековим пресом, залежить від фізико-механічних властивостей мезги, створеної в ході вологотеплової обробки, її вологості й температури. Тільки при певному для даного типу преса сполученні температури, вологості й обумовлених ним пластичних властивостей приготовленої мезги можливий максимальний віджим олії в пресі.

Максимальний тиск, що розвиває шнековими пресами, становить 25-30 МПа. Ступінь стиску мезги – відношення обсягу мезги, що надійшла в прес, до обсягу матеріалу, що виходить із преса, перебуває в межах 2,8—4,4, тривалість пресування в пресах різних типів становить 78-225 с. Температура мезги в ході пресування зростає на 15—30 °С у порівнянні з температурою мезги, що надходить у прес.

Преси глибокого знімання працюють зі значно меншою продуктивністю (18-30 т/сут також у перерахуванні на соняшникові насіння) , але зате олійність макухи в них 4-7 %. Це обумовлено тривалим знаходженням матеріалу в пресі (220-225 с) внаслідок повільного обертання вала (5-18 про/хв) і невелику ширину вихідної кільцевої щілини для макухи – товщина черепашки, що виходить із преса, перебуває в межах 3-5 мм.

У олійно-жировій промисловості знаходить застосування форпресс М-68 призначений для попереднього віджима олії з мезги олійного насіння. Зеєрний барабан преса чотирьохступінчатий, і складається із двох шарнирно-зєднаних суцільнолитих половин.

Усередині зеерного барабана проходить шнековий вал, що має дев’ять витків. Частота обертання вала (18, 24 або 37 про/хв) регулюється трьохшвидкісним електродвигуном приводу.

Крім преса МП-68 у олійно-жировій промисловості знаходять застосування шнекові преси ХСП-26 й ЕТП-20.1, а також прессы-гра-нуляторы Г-24.
Перші два призначені для попереднього віджиму олії з мезги.

Шнековий прес-гранулятор Г-24 призначений для віджиму олії з мезги олійного насіння із одночасним одержанням строго каліброваних гранул макухи заданої форми.Основна відмінність прес-гранулятора Г-24 від уже розглянутих шнекових пресів полягає в тім, що замість конусного пристрою, що регулює товщинумакухи на виході із преса, передбачений пристрій для формування жмихових гранул. Цей пристрій містить у собі знімні матриці-фільтри з отворами різних форм і розмірів. Для подачі мезги на матрицю на валу преса встановлений трехзаходный розвантажувальний виток.

В останні роки в олійно-жировій промисловості використаються шнекові преси РЗ-МОА-10, які повинні замінити преси інших типів. Вони випускаються машинобудівними підприємствами в складі агрегату для віджиму олії РЗ-МОА.

Агрегат РЗ-МОА складається із семичанної жаровні, шне-кового преса з живильником, крана з электроталлю,яка застосовується при розбиранні й збиранні зеєрного циліндра преса. Агрегат укомплектований автоматичним регулюванням рівня мезги у верхньому чані жаровні. Макуха, що виходить із преса, може мати структуру черепашки або гранул. Частота обертання шнекового вала преса 42-72хв-1, продуктивність преса 300 т/добу у перерахуванні на насіння соняшника, олійність макухи 14-16 %. Семичанна жаровня агрегату складається із чанів діаметром 3000 мм, загальна поверхня нагрівання жаровні 80 м2.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *
Enter Captcha Here :