Завдання фізичного виховання підростаючого покоління.

У нашій країні з недавнього часу приділяють величезну увагу охороні здоров’я і фізичного виховання підростаючого покоління.
Основна мета фізичного виховання полягає і тому, щоб забезпечити всебічний розвиток майбутніх будівельників суспільства, щоб виростити нове покоління людей здоровими і життєрадісними, стійкими і сміливими, не бояться перешкод і труднощів, здатних зміцнити могутність країни і захистити її від замахів з боку ворогів. З часу Великої Жовтневої революції вченими, педагогами, гигиенистами пророблена колосальна робота з вивчення питань фізичного виховання дітей та створена була передова в світі система фізичного виховання.
Фізичне виховання є невід’ємною частиною виховання суспільства. Раніше в Радянському Союзі існувала єдина державна система фізичного виховання яка збереглася і до цього дня в Україні. Заходи з фізичного виховання охоплюють все молоде покоління, яка прагне всеж займатися по новому, наприклад уподобало собі кросфіт, який виник у Америці, а тепер ним можна займатися і в Україні.
Для системи фізичного виховання характерним є її всебічність. Система фізичного виховання підростаючого покоління є найважливішою умовою підготовки людини до праці і оборони батьківщини, до щасливого і радісного життя.
Система фізичного виховання характерна також своєю оздоровчою спрямованістю. Створено і розроблено ряд теоретичних положень, на підставі яких побудована система практичних заходів, що забезпечують зміцнення здоров’я дітей, збільшення їх витривалості, підвищення опірності організму захворюванням.
Фізичне виховання передбачає широке використання природних факторів природи: повітря, сонця і води. Зміцнення здоров’я і підвищення загальної опірності організму досягається тривалим перебуванням на повітрі в поєднанні з іграми, спортивними заняттями і вправами, загартовуванням, організацією протягом всього року щоденних водних процедур. Воно органічно включає в себе науково обгрунтовані і правильно організовані харчування і режим дня, чергування праці і відпочинку. Система фізичного виховання підростаючого покоління ґрунтується на анатомо-фізіологічні особливості організму, що росте і особливо уважно враховує стан здоров’я кожної дитини і її індивідуальні особливості.