Скільки можна здійснювати платежі в ПАТ «Сбербанк»?

В умовах дестабілізації політичної та фінансово-економічної ситуації в Україні внаслідок військових дій загострюються проблеми забезпечення національної безпеки в фінансово-економічній сфері, у тому числі у її банківській складовій. Нині в українській банківській системі працює декілька десятків банків з іноземним капіталом, що мають вагому частку на ринку. Ключове місце серед них посідають дочірні банки російських державних банків, а саме ПАТ «Сбербанк», в якому 50 % статутного фонду належить Центробанку РФ.
Іноземні інвестиції об’єктивно є потенційним джерелом надходження додаткових ресурсів в реальну економіку, які в ідеалі повинні вливатися у сферу виробництва і стимулювати його розвиток, модернізацію та зростання. Натомість зацікавити чи змусити іноземні банки кредитувати саме виробництво (будівництво, транспорт, інфраструктуру тощо), а не сферу споживання (споживче кредитування, купівлю товарів іноземного виробництва тощо), на практиці вкрай важко. Адже пересічні інвестори піклуються, у першу чергу, не про добробут чи розвиток країни інвестування, а про безпеку і зростання власних активів, прагнучи максимізувати прибуток.
Підрахунок частки російського капіталу в банківській системі відповідно до розміру статутного капіталу також не відображає реального впливу того чи іншого банку на різні види активно-пасивних операцій в цілому по системі. Іншими словами, конкретний банк може мати великий чи малий статутний фонд, що не відповідає реальному масштабу його діяльності, наприклад, на ринку корпоративних кредитів чи ринку строкових депозитів фізичних осіб. Тому частку іноземного капіталу в банківській системі доцільно розраховувати не лише відповідно до розміру статутного капіталу, але й за окремими напрямами активно-пасивних операцій: частка ринку корпоративних кредитів, кредитів населення, строкових депозитів тощо.
Динаміка коштів фізичних осіб за звітний період є яскравим показником надійності банку з точки зору роздрібних клієнтів. Якщо за 2015 р. у банківській системі відбулося зростання коштів фізичних осіб на 32 млрд грн, або на 14 %, то за 2016 р. динаміка коштів населення була від’ємною. У цьому контексті темпи відпливу коштів фізичних осіб у національній валюті дочірніх банків російських державних банків разом (–45 %) були більш ніж удвічі швидшими, ніж у банківській системі в цілому (–21 %). Ця ж тенденція (проте меншою мірою) стосується також відпливу валютних вкладів населення (–54 % у дочірніх банків російських державних банків разом проти –40 % у банківській системі). Витримати такий катастрофічний відплив коштів фізичних осіб і не збанкрутувати можуть лише достатньо капіталізовані та стабільні банки, що мають низький ступінь залежності від коштів населення або відчувають пряму підтримку ззовні від материнського російського банку.
Отже, наведене вище чітко показує пряму зацікавленість уряду Російської Федерації в діяльності ПАТ «Сбербанк» на території України.
Друзі!!! Скільки це може продовжуватись??? Хватить обслуговуватись в банках, що контролюються агресором!!! Навіщо ми самі даєм змогу заробляти на банальних банківських операціях!!!??? Невже важко відкрити рахунки і здійснювати поточні платежі в банках не країни агресора!???
Автор: Джон Лука.