Впровадження бюджетування на підприємстві.

бюджетуванняПрийнявши рішення про впровадження бюджетування, керівник так само повинен детально спланувати контроль за здійсненням і дотриманням всіх дій бюджетування, так як саме контроль бюджетного виконання дозволяє оперативно відслідковувати і реагувати на відхилення заданих цільових значень, виявляти тенденції розвитку компанії і швидко вживати заходів щодо подальших дій підприємства . Природно контроль бюджету на підприємстві організовується з метою виявлення незапланованих витрат прикладом може бути Полтавська область, але головним все ж є виявлення результатів впровадження бюджетування як пишуть новини Полтавщини, його ефективність і якість виконання бюджету.

При контролі за виконанням бюджетування використовують два види контролю — оперативний і стратегічний, відмінності одного від іншого полягають в термінах тимчасового періоду. Оперативний контроль — це поточні показники діяльності підприємства, стратегічний контроль показує характеристики розвитку бізнесу підприємства і його просування: частка на ринку, ринкова вартість підприємства, зростання ринку.

Ну і останнє на, що хотілося звернути увагу — якісно і правильного розробленого і спланованого бюджету можна досягти тільки шляхом детального розгляду та аналізу всіх даних, а тому існує необхідність більш ретельно здійснювати підбір даних. Затверджений бюджет же слід виконувати в точній його послідовності, але якщо необхідно внести корективи, то робити це слід так само ретельно і швидко, при цьому існує необхідність провести всю оцінку вже пройдених етапів бюджетування.

Керівник підприємства — це головна фігура апарату управління підприємством, яка несе всю повноту відповідальності за виконання бюджету, за розвиток підприємства, за його якісну і ефективну діяльність, а тому необхідно чітко розмежувати обов’язки і відповідальність всіх сторін, які беруть участь в зборі та складанні бюджету, в його розробці і аналізі, у виконанні кожного етапу.