Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Що означає термін «закон»?

Термін «закон». Часто одне слово має декілька різних значень. Таке і слово «закон». Під ним мається на увазі те, що лежить в основі розвитку природи, суспільства. Ми говоримо про закони біології, фізики, історії, економіки, наприклад закон збереження енергії, закон вартості і т. Д.
Юридичний закон, як ми вже бачили, — це документ, в якому закріплені юридичні правила.
В одному випадку (закони природи, економічні закони і т. д.) Під законом розуміються явища в природі і суспільстві, які не залежать від людей. В іншому випадку (юридичні закони) — це пряме творіння людей, документи, зміст яких може залежати на перший погляд від їх укладачів.
Але позначає ці настільки різні поняття одне слово- «закон». Чи випадково це? Наша мова — тонкий інструмент спілкування і вираження духовного життя, складалася історично, досить чуйно вловлюючи особливості, які позначаються словами явищ. Що ж таке «схопила» наша мова, коли позначила словом «закон», здавалося б, абсолютно протилежні явища?
Відповідь на це питання можна знайти в історії походження слова «закон».
Вам уже відомо, що основні юридичні документи, що видавалися в Стародавній Русі, називалися не законами, а судебниками, грамотами, статутами і т. д. Але в юридичних документах використовувалося і слово «закон». Наприклад, в «Договорі» 911 р. руських князів з греками говориться: «Ми ж клявся за законом і за покону мови нашого …» Під законом тут розуміється не документи, а звичаї, непорушні традиції, незаперечні «звичаю». Давньоруське слово «кін», від якого йде походження слова «закон», позначало одночасно і вихідний початок і межа чого-небудь, тобто — обмеження.
Отже, за своїм корінням російське слово «закон», вживане з давніх часів у юридичних документах, має глибокий початковий сенс. Значить, не випадково ми одним і тим же словом називаємо та юридичні документи, і явища природи та суспільства.
При більш глибокому розгляді юридичних законів виявляється, що вони не результат довільної діяльності укладачів документів. Зміст законів диктується самим життям, владними вимогами економіки, іншими суспільними потребами. У укладачів законів, звичайно, є відомий простір для творчості і суб’єктивних рішень: вони можуть сформулювати законодавчі положення добре чи погано, допустити деякі вільності, щось упустити. Але в головному, в основному дії укладачів законів продиктовані вимогами економіки та іншими потребами, назрілими в суспільстві. Тому К. Маркс і Ф. Енгельс говорили, що в закони зводиться воля пануючих у суспільстві класів (у нас зараз — всіх трудящих, всього народу) і зміст цієї волі обумовлено матеріальними умовами життя даного суспільства.