Кадмій — антропогенне забруднення природи.

Антропогенне забруднення природи кадмієм значно перевищує його надходження через систему природних процесів. З річковим стоком у море надходить незначна кількість кадмію, який акумулюється планктоном, морськими рослинами і рибами. Швидкість накопичення пропорційна концентрації металу в морській воді. Добрива, вироблені з морських фосфоритів, часто підвищують вміст кадмію в грунтах.
Металургійні підприємства, що викидають основну кількість металу, мають величезний вплив на вміст кадмію в грунтах навколо джерела викиду. З грунтів кадмій може виноситися водами і абсорбуватися рослинами. Надходження кадмію в рослин відбувається двома способами: повітряним, що осідає з пилом і при адсорбції з грунтів. Збільшення вмісту кадмію в сільськогосподарських рослинах визначає підвищений вміст кадмію в харчових продуктах.
Джерелом отруєння був рис, що містив відходи гірничодобувної промисловості. Щоденне споживання кадмію в регіонах поширення захворювання складало близько 600 мкг.
У нинішній час населення земної кулі піддається впливу величезного і постійно зростаючого числа хімічних речовин, з якими раніше воно не стикалося. Дуже багато з них мають канцерогенну активність. У більшості випадків ці речовини здатні впливати на спадкові особливості людей, приводити до збільшення числа спадкових захворювань.