Послуги ПриватБанку — лідера банківського ринку України.

ПриватБанк — лідер банківського ринку України
Заснований в 1992 році, комерційний банк ПриватБанк є лідером банківського ринку країни і найбільшим банком з вітчизняним капіталом. За станом на 1 січня 2009 року:
— розмір чистих активів ПриватБанку складає 80165 млрд. грн.,
— статутний фонд банку становить 5684 млрд. грн.,
— власний капітал — 7,67 млрд. грн.,
— кредитний портфель банку — 72788 млрд. грн.,
— чистий прибуток ПриватБанку за підсумками 2008 року склала 1292 млрд. грн.
У ході дослідження ринку банківських послуг в 2008 році, проведеного компанією GFK Ukraine, 23,3% жителів України назвали ПриватБанк найбільш привабливим для себе українським банком. ПриватБанк також є самим популярним і впізнаваним банківським брендом України — 64% жителів країни знають ПриватБанк без підказки. ПриватБанк також є лідером серед українських комерційних банків за кількістю клієнтів: його послугами користується понад 23% населення України. На сьогоднішній день банк обслуговує 334 тисяч корпоративних клієнтів, приватних підприємців — 314 тисяч і понад 12,5 мільйонів рахунків фізичних осіб. Обсяг залучених банком коштів юридичних осіб на 1 січня 2009 року становить 20,7 млрд. грн, у тому числі депозитний портфель юридичних осіб — 12430 млрд. грн. Обсяг коштів фізичних осіб, залучених ПриватБанком на 1 січня 2009 року, становить 32754 млрд. грн., у тому числі депозитний портфель фізичних осіб — 27,1 млрд. грн.
У 2009-му році Global Finance сьомий рік поспіль визнає ПриватБанк кращим банком в Україні, так само як й інші впливові видання у різні роки віддавали ПриватБанку звання «The Bank of Year» (журнал «The Banker») та «Кращий банк» (журнал — «Euromoney»).
Если собрались за границу italian language school всегда поможет вам выучить и свободно разговаривать на итальянском, чтоб за границей быть своим.

ПриватБанк — соціально орієнтований банк

Проводячи послідовну політику зміцнення стабільності банку та вдосконалення якості обслуговування, ПриватБанк вважає одним з пріоритетних напрямків своєї роботи розвиток комплексу сучасних послуг для індивідуального клієнта. На сьогоднішній день банк пропонує громадянам України понад 150 видів найсучасніших послуг, серед яких поточні, вкладні операції, карткові продукти, різноманітні програми споживчого кредитування, які здійснюються у партнерстві з провідними вітчизняними торговельними, ріелтерськими компаніями і автовиробниками. ПриватБанк є уповноваженим Урядом України банком з виплати пенсій і соціальної допомоги громадянам, а також виплати компенсацій жертвам нацистських переслідувань. Сьогодні свою пенсію і соціальні виплати в Приватбанку отримують понад 1,5 мільйона чоловік. Також свої кошти довіряє ПриватБанку майже третина всіх вкладників України. Понад 35% клієнтів українських банків обирають ПриватБанк при відкритті поточного рахунку і понад 28% користуються послугами банку під час здійснення грошових переказів.

Національна мережа банківського обслуговування

Національна мережа банківського обслуговування ПриватБанку, що включає в себе більш 3 000 філій та відділень по всій Україні, дозволяє будь-якому клієнту отримати найвищий рівень обслуговування практично в будь-якій точці країни. Широке коло закордонних партнерів ПриватБанку не тільки демонструє його визнання як провідного учасника світової банківської системи, але й, найголовніше, дозволяє найбільш широко задовольняти потреби клієнтів банку, пов’язані з їх міжнародною діяльністю. ПриватБанк підтримує кореспондентські відносини з найбільшими іноземними банками, ефективно співпрацюючи з ними на різних сегментах фінансового ринку.
ПриватБанк є уповноваженим банком з обслуговування кредитних ліній Світового банку реконструкції та розвитку (МБРР), Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Українсько-Німецького Фонду, спрямованих на розвиток малого та середнього бізнесу. ПриватБанк єдиний з українських банків має закордонну філію на Кіпрі, також банк активно розвиває систему сучасних фінансових послуг у Росії, Латвії, Португалії, Грузії за допомогою своїх дочірніх банків «Москомприватбанк», ParitateBanka, TAOПріватБанк. Представництва банку працюють в Казахстані та Китаї.
ПриватБанк — лідер у сфері впровадження передових банківських послуг
ПриватБанк є визнаним лідером вітчизняного ринку платіжних карток. На сьогоднішній день банком випущено більше 18,5 млн. пластикових карт (близько 40% від загальної кількості карт, емітованих українськими банками). У мережі обслуговування пластикових карт банку працює 6 837 банкоматів, пластикові картки банку приймають до оплати понад 46,6 тисяч торгово-сервісних точок по всій Україні. Наявність широкої мережі обслуговування карткових продуктів дозволяє ПриватБанку активно впроваджувати послуги з автоматизованої видачі корпоративним клієнтам заробітної плати із використанням пластикових карт. Інноваційна політика ПриватБанку орієнтована на впровадження на українському ринку принципово нових, передових банківських послуг, які надають клієнтам нові можливості управління своїми фінансами. ПриватБанк першим в Україні запропонував своїм клієнтам послуги інтернет-банкінгу «Приват24» і GSM-банкінгу, а також послуги з продажу через мережу своїх банкоматів і POS-терміналів електронних ваучерів провідних операторів мобільного зв’язку та IP-телефонії.

ПриватБанк — команда висококваліфікованих спеціалістів

Надійність та якість проведених банківських операцій багато в чому залежать від досвіду та компетентності фахівців банку. Сьогодні персонал ПриватБанку — це команда висококваліфікованих фахівців, здатних оперативно вирішувати найскладніші задачі та задовольнити швидко зростаючі потреби клієнтів у банківському обслуговуванні. На сьогоднішній день в банку працює понад 30 тисяч співробітників, з них 3 000 — в головному офісі банку. Середній вік співробітників банку складає 34 роки. Більшість працівників ПриватБанку (75%) мають вищу освіту, що відповідає профілю займаної посади. У банку створені сприятливі умови для отримання вищої та післядипломної освіти, більше половини співробітників щорічно підвищують свою кваліфікацію.
Кращий банк за якiстю обслуговування клiєнтiв Western Union у 2003 роцi.
У ходi щорiчної конференцiї Агентiв — партнерiв Western Union з країн Європейського Союзу, Схiдної Європи та країн СНД, яка вiдбулася з 7 по 10 червня у Вiднi (Австрiя), український ПриватБанк був визнаний кращим банком за рiвнем якостi обслуговування клiєнтiв Western Union у 2003 роцi (POS Service Excellence Winning Agent 2003).
У роботi Конференцiї взяли участь керiвники найбiльших банкiв i фiнансових компанiй з країн Європейського Союзу, Схiдної Європи та країн СНД, а також з iнших регiонiв свiту — Латинської Америки, Азiї, Африки i Близького Сходу. Учасники конференцiї обговорили перспективнi напрямки розвитку ринку мiжнародних грошових переказiв, досвiд роботи кращих агентiв Western Union в усьому свiтi, питання спiвробiтництва i подальшого розвитку бiзнесу з Western Union.
Вручення ПриватБанку нагороди як кращому банку стало високою оцiнкою не тiльки його досягнень у наданнi клiєнтам послуг переказiв Western Union, але i визнанням його лiдируючих позицiй на ринку роздрiбного банкiвського обслуговування — адже вперше на Українi в рекордно короткий термiн через корпоративну мережу банку була органiзована робота однiєї з найбiльш широких у країнi мереж обслуговування Western Union — майже 1 300 активно працюючих точок. Застосування найсучаснiших технологiй сьогоднi дозволяє банковi забезпечити обслуговування клiєнтiв за мiнiмальний час i надати можливiсть оперативного супроводу переказiв, вiдправлених ПриватБанком i його агентами, а також у режимi реального часу вирiшувати нестандартнi ситуацiї, пов’язанi зi здiйсненням переказiв клiєнтами. Цi можливостi з керування процесом надання переказiв делегованi ПриватБанку компанiєю Western Union у знак високої оцiнки його рiвня обслуговування клiєнтiв за переказами.
На сьогоднiшнiй день ПриватБанк не тiльки забезпечує високу якiсть обслуговування клiєнтiв Western Union, але й проводить нацiональну акцiю «Скористайся переказами Western Union i виграй Найкращий подарунок», у якiй беруть участь всi клiєнти, що одержали або вiдправили грошовий переказ Western Union у вiддiленнях банку. Пiдсумки акцiї пiдводяться щокварталу в кожному регiонi України, а переможцi акцiї визначаються серед всiх клiєнтiв, будь-хто з них може стати власником пластикової картки «Найкращий подарунок» i одержати шанс виграти автомобiлi, комп’ютери, телевiзори, туристичнi путiвки до Єгипту i тисячi iнших коштовних призiв.
Баланс ПриватБанку.
Зведений баланс КБ ПРИВАТБАНК за 30-11-2010
Активи(Сума):
Готiвковi кошти в касi    4 642 083 001.55
Кошти в НБУ    2 214 650 831.39
Кошти на коррахунках «Ностро»    1 862 245 123.74
Вкладення в ОВДП    52 760 285.98
Межбанкiвськi кредити    13 815 633 481.23
Кредити юридичним особам    75 091 129 570.75
Кредити фiзичним особам    18 621 034 513.72
Нарахованi доходи    3 146 148 160.09
Цiннi папери    1 474 507 049.54
Основнi засоби банка    1 783 125 469.35
Дебiторська заборгованiсть    249 877 530.88
Резерви пiд кредити    -16 518 352 581.77
Усього Активи:    106 434 842 436.45
Пасиви
Кошти на коррахунках «Лоро»    919 150 320.70
Мiжбанкiвськi депозити    5 244 138 256.00
Кредити Нацiонального Банку    7 436 070 000.00
Кредити мiжнарод. фiнанс.орг.    6 350 400 000.00
Поточнi рахунки юр. осiб    10 840 757 149.11
Кошти бюджету    37 951 268.20
Депозити юридичних осiб    9 235 107 079.16
Поточнi рахунки фiзичних осiб    8 839 845 502.43
Депозити фiзичних осiб    42 459 294 545.16
Розрахунки за цiнними паперами    550 266 028.08
Нарахованi витрати    1 076 708 271.57
Кредиторська заборгованiсть    1 747 094 084.58
Усього Пасиви:    94 736 782 504.99

Капiтал

Статутний капiтал банка    8 860 202 432.00
Резерви банку    1 484 973 742.45
Результат минулих рокiв    118 331 137.40
Результат поточного року    1 234 552 619.61
Усього Капiтал:    11 698 059 931.46

Телефони служб Головного Банку:

Головний банк     Телефон, факс
Довiдкова     (380) 562+390 000, +680514факс
Вакансiї     (380) 562+390226, +390227факс
Послуги банкам     (380) 562+390455, +390677, +390916, +390611, +390637, +390709
Вiдкриття та обслуговування рахункiв юридичним особам     (380) 562+390450, +390629
Робота з приватними пiдприємцями     (380) 562+390360, +390663
Кредитування юридичних осiб     (380) 562+390543, +390876, +390966
Документарнi операцiї     (380) 562+390755, +390566
Вексельнi операцiї     (380) 562+390864, +390596факс
Брокерськi операцiї з акцiями     (380) 562+390592, +390554
Державнi цiннi папери     (380) 562+390709, +390721
Корпоративне фiнансування     (380) 562 390593
Управлiння активами     (380) 562 390725
Ведення реєстрiв     (380) 562 477910
Депозитарнi послуги     (380) 562 390684
Contact Center     (380) 562 390000, 8 800 500 00 30
Грошовi перекази     (380) 562 390 000
Комунальнi платежi     (380) 562 390253
Депозити фiзичних осiб     (380) 562 390 000
Кредити фiзичним особам     (380) 562 373239
Пластиковi картки     (380) 056 7701273, (380) 0562 390 000
Банкiвськi метали (для приватних клiєнтiв)     (380) 562 380142
Цiлодобова служба монiторингу банкоматiв     (380) 562 390126
iнспекцiя якостi банкiвських послуг     (380) 562 390926
Вiдкриття рахункiв фiзичних осiб     (380) 562 390 000, 8 800 500 00 30 (безкоштовний по Українi )
Телефони та email-адреси регiональних пiдроздiлiв
Регіональні підрозділи     Телефон, факс      Emaіl-адреса
Розрахунковий центр у м.Києві      (380) 44+4528920, +4528933, +4431204факс     k2@pbank.com.ua
Алчевська філія      (380) 6442+49690,+20231      ak@pbank.com.ua
Волинське головне регіональне управління (Луцьк)      (380) 3322+79501, +55043, +79500факс       vo@pbank.com.ua
Горлівська філія      (380) 6242+30000, +93405, +41019, (380) 62 3322287факс      go@pbank.com.ua
Дніпродзержинська філія      (380) 5692+37667, +37667факс     dz@pbank.com.ua
Дніпропетровське регіональне управління      (380) 562 390108, (380) 56 7781078факс     dr@pbank.com.ua
Донецьке регіональне управління      (380) 622 902421, (380) 62+3323841, +3323949факс     do@pbank.com.ua
Житомирське регіональне управління       (380) 412+204804, +418967факс     zr@pbank.com.ua
Західне головне регіональне управління  (Львів)      (380) 322 977415      lv@pbank.com.ua
Запорізьке головне регіональне управління      (380) 612+135099, +135093, +135182      zp@pbank.com.ua
Івано-Франківська філія      (380) 342+559701,  +559726 факс, (380) 3422+30547, +72692 факс       іf@pbank.com.ua
Київське головне регіональне управління      (380) 44+2168087, +2168217, +2446981факс      kі@pbank.com.ua
Кіпрська філія      (3572)+750480, +750378      cy@pbank.com.ua
Кіровоградська філія      (380) 522 220644      kg@pbank.com.ua
Краматорська філія      (380) 6264 19303      kt@pbank.com.ua
Криворізька філія      (380) 564+719101, +748431факс      kr@pbank.com.ua
Кримське регіональне управління  (м.Сімферополь)      (380) 652 245508      sі@pbank.com.ua
Луганська філія      (380) 642+501322, +553416, +534192факс      lg@pbank.com.ua
Молдавське представництво (м.Кишинів)       (373) 422 290112
Миколаївська філія      (380) 512+470601, +500240факс       nk@pbank.com.ua
Печерська філія, м.Київ      (380) 44+2284967, +2280964      k3@pbank.com.ua
Полтавське головне регіональне управління       (380) 5322 25676      pl@pbank.com.ua
Представництво в Казахстані (м.Алмати)     (7) 3272 507806
Представництво в Москві      (7) 95 1563958       pbank@mprіvat.com
Ровенська філія      (380) 362 268632      ro@pbank.com.ua
Севастопольська філія      (380) 692 +451031, +443521      se@pbank.com.ua
Сумська філія      (380) 542 222287      su@pbank.com.ua
Харківське головне регіональне управління      (380) 572+216138, +123879, +282600факс      ha@pbank.com.ua
Херсонська філія      (380) 552+241027, +241027, +266915факс     he@pbank.com.ua
Черкаське головне регіональне управління      (380) 472+544080, +544081, +544078факс      cs@pbank.com.ua
Чернігівська філія      (380) 4622 72486, (380) 462 101487факс      cn@pbank.com.ua
Південне головне регіональне управління (Одеса)      (380) 482+677172, +679977, +372316, +340991факс      od@pbank.com.ua
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «ПРИВАТБАНК»
http://privatbank.ua
Адреса: вул. Набережна Перемоги, 50, м.Дніпропетровськ, 49094, Україна
К/Р 32009100400 в УНБУ в Дніпропетровській області
МФО 305299
ЄДРПОУ 14360570
ІПН 143605704021, посвідчення № 40374554
ПриватБанк зареєстрований НБУ в «Книзі реєстрації банків» за № 92 від 19 березня 1992 року
Ліцензія НБУ № 22 від 29.07.2009 р.
З питань банківського обслуговування телефонуйте:
0 800 500 003 (цілодобовий, безкоштовно по Україні для дзвінків з міських номерів, а також для абонентiв KyivStar GSM, окрiм плати за з’єднання),
+38 056 716 11 31 (для дзвінків із-за кордону),
0 56 716 10 00 (баланс за картками),
3700 (SMS-центр).
Е-mail:
* hotline@privatbank.ua
Skype Name: privatbank.ua
SWIFT:PBANUA2X
SPRINT:PRIVAT/UKRPACK


Банки України http://www.fda-sanremo.com/en/