Загальні організаційні заходи зберігання та переробки зерна.

Для забезпечення стійкого зберігання зерна і зменшення втрат йому ( як за кількістю, так і за якістю) проводять певну технологічну підготовку зернових мас до тривалого зберігання. Воно полягає у підготовці току і сховищ до приймання зерна нового врожаю, правильному визначенні якості зерна, яке надходить з поля від комбайнів, організація його очищення, сушіння чи охолодження, та боротьбі з шкідниками і хворобами, контроль за якістю проведення технологічних процесів та зберігання.
Необхідна матеріально-технічна база для доброякісного проведення післязбиральної обробки зернової мас — тік, сховища, авто ваги, комплекс машин бля очищення, сушіння та активного вентилювання зерна, ремонтна майстерня, проти пожежні засоби тощо.

До початку надходження на зерноочисний пункт зернових мас очищають склади, ремонтують техніку, проводять профілактичні заходи боротьби з комірними шкідниками, перевіряють наявність тріщин у дошках засік, підлозі та стінах.
Тік повинен мата як закриту, так і відкриту частини.Останню влаштовують з нахилом 5 – 8° для забезпечення стоку дощової води. Розмір її залежить від кількості зернової маси, що надійде на тік (на 1 т зерна треба 1 – 1,5 м2 току). Автоваги встановлюють на підвищеному місці, використовуючи ватерпас. Протипожежні засоби розміщують у зручному для їх використання місці. Призначають також вагарів та завідуючого током, який організовує приймання, після збиральну обробку, формування партій зерна для продажу, проведення якісного та кількісного обліку зернових мас.