Загальна характеристика способів отримання олії.

Уже в середні століття в Росії та Західній Європі для збільшення виходу й поліпшення якості олії насіння перед переробкою очищали від сторонніх домішок, іноді звільняли від плодових або насінних оболонок, а потім подрібнювали з метою зруйнувати тканини насіння, що містять олію. Здрібнене насіння перед віджимом з нього олії, як правило, попередньо нагрівали, що сприяло більшому й більш швидшому відділенню олії.

Так склався пресовий спосіб виробництва рослинних олій, принципова послідовність технологічних операцій якого — очищення насіння від домішок, відділення оболонок, здрібнювання, теплова (вологотеплова) обробка, пресування — залишається практично незмінним протягом сторіч.
Подальший розвиток пресового способу був спрямований на вдосконалювання технологічного устаткування, як основного — пресів, так і допоміжного. Примітивні важільні преси для віджиму олії поступилися місцем клиновим, клинові преси витиснулися гвинтовими. На зміну гвинтовим пресам прийшли досконаліші гідравлічні преси, які, у свою чергу, були замінені безперервно діючими шнековими пресами. Використання високого тиску, інтенсифікація впливів на пресований матеріал приводили до зміни складу олії, зниженню його якості, не забезпечуючи в той же час повного знежирення насіння.
Прагнення до максимального знежирення олійного насіння привело до виникнення в 1856 р. нового способу виробництва рослинної олії — екстракційного. При цьому способі для добування олії застосовують не механічний тиск, а дію органічних розчинників, що добре розчиняють олію.
Екстракційний спосіб одержання рослинних олій пройшов тривалий шлях технічного вдосконалювання від застосування періодично діючих малопотужних установок до сучасних високопродуктивних безперервно діючих автоматизованих виробництв. Він є найбільш ефективним способом одержання рослинних олій, що забезпечують майже повне знежирення (залишковий зміст олії після екстракції менш 1 %). Екстракція дозволяє витягати олію з низько олійних матеріалів, що неможливо при використанні механічних пресів.
Екстракційний спосіб забезпечує одержання рослинних олій більш високої якості внаслідок можливості ведення технологічного процесу добування олії без інтенсивного теплового й механічного впливу на насіння.
У цей час для одержання олії з насіння застосовують два способи: пресовий й екстракційний. Для більшості олійних насіння застосовують послідовне добування олії — спочатку пресовим способом, що витягає приблизно 3/4 усієї олії, а потім екстракційним, за допомогою якого дістають іншу олію. Олійне насіння, що містить порівняно мало олії, знежирюється однократно — тільки екстракційним способом. Останній спосіб одержав назву прямої екстракції. Він є перспективним також і для насіння із високим змістом олії.