Вимоги охорони праці до проведення технологічних процесів.

Вимоги охорони праці до проведення технологічних процесів.

Приймання і зберігання сировини (насіння).
На переробне підприємство поступає велика кількість насіння, хімічних речовин та інших виробничих матеріалів. Доставлення сировини і допоміжних матеріалів виконується за допомогою транспорту. Основна небезпека при цьому зв’язана з рухом транспортних засобів по території підприємства і виконання навантажувально розвантажувальних робіт. Нещасні випадки можливі при відкриванні бортів автомобілів, порушенні правил дорожнього руху, експлуатації технічно несправних транспортних засобів.
Для вивантаження і переміщення сировини і допоміжних матеріалів застосовуються засоби стаціонарної і пересувної механізації: стрічкові, шнекові та ікші транспортери.
Загальним правилом при використанні даних машин, з метою недопущення травматизму є дотримання правил техніки безпеки користування кожної з них.
При використанні приміщень і відкритих площадок для зберігання необхідно дотримуватись вимог:
— достатня міцність підлог для використання електронавантажувачів вантажопід’ємністю до 1,5 т і питомим навантаженням до 850 кг/м2; підлоги повинні виконуватись із вологонепроникного матеріалу (асфальту), малий схил для стоку.

Підготовка сировини до виробництва (насіння).

Підготовка  насіння
включає  калібрування, сортування, очищення, та інші операції, які виконуються за допомогою різних машин та апаратів.
Основні міри безпеки при експлуатації  очисних машин:
—  надійна огорожа частин машин, які обертаються (приводи, барабани і т. д.), що виключає можливість доторкання обслуговуючого персоналу до них;
—   постійний контроль за рівномірністю завантаження машин;
— від сміття і бруду можна очищати тільки при зупиненій машині з обов’язковим використанням пристосування для прибирання.
Робота очисних машин залежить від електричного струму.Внаслідок розривання,чи пробивання електромережі в місця, де встановлені машини, відрізняються підвищеною небеспекою, що необхідно враховувати при виборі електричного обладнання (проводки, пускових пристроїв та іншого). Корпуси мийних машин і електрообладнання необхідно заземляти. Не можна ставити біля  очисних машин на непристосовані підставки(старі ящики,стула, інші подібні предмети).
В очесних машинах для очищеня сировини джерелами небезпеки, крім електрообладнання можуть бути частини машин, які обертаються і рухаються;  — елеватори, шнеки, пасові і ланцюгові передачі або іншої конструкції.
В багатьох випадках робочі органи машини залишаються відкритими, так як огородження їх неможливе через необхідність забезпечення поступання продукту на робочі органи. Тому при обслуговуванні цих машин необхідно дотримуватись  максимальної обережності. Забороняється опускання рук в решітний стан, проштовхування насіння до робочих органів палками або іншими предметами, видалення з машини йнших предметів, які попали на робочі органи.
У випадку, коли небезпечні робочі органи не можуть бути огорожені, встановлюються попереджувальні таблички, робляться відповідні написи, встановлюється  сигналізація пуску машини а також засоби її зупинки і відключення.
Для попередження перевантажень, поломок і аварій машини необхідно встановити запобіжні пристрої (зрізні шпильки, фрикційні муфти, та інші).
Сама лінія по переробці, повинна бути захищена  огорожею.На приміщеннях повинні бути встановлені громо відвідні пристрої. Не можна допускати постороніх до переробного процесу.

Приміщення повинні обладнюватися щитами та засобами пожежної охорони.