Розрахунок системи активного вентилювання.

Зразок, Розрахунка системи активного вентилювання.

Для активного вентилювання, а також сушіння  зерна соняшнику використовуємо центральний секційний кондиціонер Кд – 10, який виробляється харківським заводом  „Кондиціонер”.

Для зберігання та сушіння соняшнику використовуємо існуючу в господарстві підлогову  сушарку. Яку ділимо на засіки, що дозволяють подавати теплоносій окремо в кожнен засік, залежно від вологості насіння соняшнику в даному засіку.

Оскільки даний кондеціонер агрегатується з винтеляторними агрегаторами Ц 4-70, необхідно підібрати тип вентилятора. Для цього потрібно знайти втарати тиску в системі повітропроводів.

Знаходимо втрати тиску в системі, які складаються з втарат тиску тертя hтр і місцевого втрат тиску hмісц, кПа :

∆р = R βшL + Z + руст, (3.2.1)

де R = 0,0016 кПа – питома втрата тиску повітропроводу ;

βш =1,06 – коефіцієнт, враховуючий фактичну шорсткість стінок  повітрепроводу  в залежності від швидкості повітря, при шорсткості листової сталі 0,1 мм і швидкості 6 м/с приймаємо;

L – довжина повітропроводу;

Z – місцеві втрати тиску;

Руст – втрати тиску при проході через обладнання.

Довжина повітрепроводу, м;

L= 2(L1 + L2) = 8 × L3 +2× L4 + L5,

де L1 =1,5м – довжина вертикального повітропровода;

L2 = 3,75 м – довжина  горизонтального повітропроводу віл кондиціонера до клапанів;

L3 = 2,58м  — довжина горизонтального повітропроводу між клапанами;

L4 = 0,5м – довжина повітропроводу до повороту;

L5 = 6,56 м – довжина повітропроводу через коридор,

L= 2( 1,5 + 3,75) + 8 × 2,58 + 2 × 0,5 + 6,56 = 38,7 м.

Місцеві втрати тиску, кПа:

Z = Σ ς × рд,

де  Σ ς – сума коефіцієнтів місцевих втрат тисків;

рд =  0,28 кПа – динамічни й тиск повітря по номограмі .

Сума коефіцієнтів місцевих втрат тисків:

ς = 4ς1 + ς2 + ς3 + 2 ς4,

де  ς1 – коефіцієнт місцевого тиску при зміні направлення, ς1 = 0,25  ;

ς2 = 0,08 – коефіцієнт  місцевого тиску при переході від вентелятора до повітропроводу  ;

ς3 = 0,73 – коефіцієнт  місцевого тиску при переході від повітрепроводу  до кондиціонера ;

ς4 = 0,25 – коефіцієнт місцевого тиску при зміні направлення при вході в камеру,

ς = 4  ×  0,25 + 0,08 + 0,73 + 2  ×  0,25 = 2,31.

Звідси

Z = 2,31  × 0,28 = 0,647 кПа.

Втрати тиску при проході через обладнання, кПа

руст = рк + 11 рр,

де  рк – втрати тиску при проході через кондиціонер;

рр = 0,02 кПа – втрати тиску при проходжені через повітряний клапан повітропроводів.

рк = рз + ро + 2 ркл,

де рз = 0,12 кПа – втрати тиску при проходженні через зрошувальну камеру;

ро = 0,31 кПа – втрати тиску при проходженні через охолоджувач;

Ркл = 0,02 кПа – втрати тиску при проходженні через повітряний клапан,

рк = 0,12 + 0,31 + 2 × 0,02 = 0,47 кПа.

Звідси

руст = 0,47 + 11 × 0,02 = 0,69 кПа.

Тоді

∆р = 0,0016 × 1,06  × 38,7  + 0,647 + 0,69 = 157,3 кПа.

Знаходимо тиск, який потрібно створювати вентилятором, кПа:

рв = k ∆р,

де k =1,1 —  коефіцієнт  неврахованих втрат тиску,

рв = 1,1 × 157,3 = 173 кПа.

На основі знайдених значень втрат тиску  рв = 1,4 кПа іVкам = 4590 м3 /год  вибираємо тип  вентиляторної установки і тип двигуна. Приймаємо винтиляторну  установку  Ц4-70 А4 095-3, з двигуном 4А100SА2 потужністю 5,5 кВт і частотою обертання  2880 хв-1.