Вивчення будови білків

Вивчити будову білків дуже складно. Тому серед багатьох завдань хімії білкових сполук досить важливою і складною є проблема вивчення будови цих природних біополімерів. Вона охоплює такі питання, як вивчення кількісного та якісного амінокислотного складу, порядку розміщення амінокислот у молекулах, дослідження конформації білкових молекул та локалізацій зв’язків, що стабілізують молекули і забезпечують їхній нативний стан. Над розв’язанням кожного із цих питань протягом тривалого часу працювали вчені багатьох країн світу. Було висловлено багато гіпотез і припущень щодо складових компонентів та структури білкових молекул. З’ясувати будову білків намагались на основі дослідження продуктів гідролізу білкових молекул — пептонів, які певний час вважали основними компонентами структури білків.
Наприкінці XIX ст. російський учений О.Я. Данилевський висловив припущення, що молекули білків складаються з однотипних, подібних за будовою ланок. Досліджуючи білки та продукти неповного їх гідролізу, він помітив, що білки забарвлюються в синьо-фіолетсвий колір при доливанні лужного розчину сульфату міді. Таке саме забарвлення виникало і при доливанні цього розчину до біурету — сполуки, що утворюється при нагріванні сечовини внаслідок відщеплення аміаку.
Оскільки О. Я. Данилевський вважав, що біуретова реакція зумовлена чергуванням груп —СО—ИН~, то він зробив припущення, що подібне угруповання є в білках та продуктах неповного гідролізу.
Значний внесок щодо будови білків вніс німецький учений Е. Фішер. При проведенні кислотного і ферментативного гідролізу білків він встановив, що основними продуктами гідролізу білків є амінокис¬лоти; при гідролізі білків руйнуються зв’язки між групами —СО—1МН; утворення груп —СООН і —1МН2 відбувається у співвідношенні 1:1; усі білки дають біуретову реакцію, що свідчить про наявність в їх складі —СО—ІМН-зв’язків. Ці зв’язки Е. Фішер назвав пептидними.