Самоочищення вод.

water31Водоймам властиве самоочищення. Але їх здатності до самоочищення не безмежні, тому викид стічних (побутових, промислових) вод повинен бути організованим таким чином, щоб не перевищувати ці можливості. Основними природніми факторами, які впливають на самоочищення водоймищ є:
• фізико-гідрологічні, які забезпечують перенесення, зміщення, розбавлення та розсіяння забруднень;
• гідробіологічні, які обумовлюють процеси біохімічного окислення, відмирання бактерій стічних вод, участь планктону, бактерій і водоростей в очищенні вод від забруднюючих домішків;
• гідрохімічні, які зумовлюють розпад, руйнування та перетворення речовин.
Процес самоочищення протікає таким чином: відбувається турбулентне перемішування стоків з водами під дією течій та зниження їх концентрації (початкове розбавлення). Інтенсивність процесу початкового розбавлення зростає по мірі підйому «хмари» стічних вод внаслідок посилення течій при віддаленні від дна. Після того, як в результаті перемішування стоків з водою їх густина зрівнюється з густиною навколишніх вод, піднімання припиняється і починається інтенсивне перемішування й розсіювання «хмари» стоків течіями (горизонтальне перемішування). Одночасно з процесами початкового і горизонтального розбавлення стоків діють гідробіологічні та гідрохімічні фактори.
При достатньому заглибленні випускного отвору стоки не піднімаються на поверхню і залишаються затопленими на деякій глибині, де вони і переробляються.

Для забезпечення високої ефективності самоочищення стічних вод необхідно, при проектуванні   випуску,   максимально   використовувати   гідрофізичні   фактори, найважливішими з яких е такі:
1. Щільнісна стратифікація верхнього 100-мерового шару моря, яка при вірному виборі глибині випуску затримує стічні води на деякій проміжній глибині, недозволяючи їм підніматись на поверхню.
2. Існування течий з яскраво вираженим вздовжбереговим перенесенням вод, які сприяють інтенсифікації процесів горизонтального перемішування й дифузії по мірі віддалення від берега внаслідок збільшення швидкості течій.
3. Рух антициклонних вихорів. Їх вплив на екологічну ситуацію може бути поясненим таким чином. Під час проходження фронтальної частини вихору орбітальний рух напрямлений до берега і частина води разом із забрудненням може проникати в бухти чи заплави, погіршуючи екологічний стан. Під час проходження задньої частини вихору під дією орбітального руху повинен відбуватись відтік вод від берега і з бухт, очищаючих їх. Але ймовірність нормальних потоків до берега (й від нього) невелика (вона в 6-8 разів меньша ймовірність вздовжберегових потоків). Тому інше, мабуть, більш важливе еклогічне значення антициклонічних вихорів у властивості їх конвергенції. Це означає, що вцентрах вихорів повинні накопичуватись змулені та розчинені забруднення і разом з низьхідними рухами заглиблюватись і перероблятися в товщі вод.
4. Точне значення антициклонічних вихорів у властивості їх конвергенції Це означає, що в центрах вихорів повинні накопичуватись змулені та розчинені забруднення і разом з низьхідними рухами заглиблюватись і перероблятися в товщі вод.
5. Наявність великої кількості розчиненого кисню у верхній товщі вод, котрий прискорює біохімічні процеси та окислення нестійкої органічної речовини стічних вод (бактерицидні властивості морської води сприяють швидкому відмиранню чужорідних бактерій стічних вод).
6. Інтенсивний розвиток фіто- та зоопланктону у верхньому шарі водоймищ, які вилучають біогенні елементи із стічних вод, очищуючи їх.

Купив дружині цей чудовий ноут hp 630. При цьому дружина сама вибрала характеристики ноутбука, а вона працює в екологічні службі.