Профілактична робота із дітьми схильними до алкоголізму

I. Етап профілактичної роботи – робота безпосередньо з дітьми у навчальних закладах усіх рівнів. Це лекції, бесіди, відеоуроки в малих групах, де легше встановити контакт з підлітками.
Використовуються відеофільми з місцевим матеріалом, розповіді пацієнтів, записи на аудіокасетах. Педагоги-вихователі відділення давно вже відмовилися від виконання масових заходів, оскільки вони виявились малоефективними.
II. Наступний етап профілактичної роботи – це забезпечення батьків інформацією про негативний вплив на дитину алкоголю, а також рекомендації про те, як розпізнати початок алкоголезалежності у дитини. Розроблено спеціальні пам’ятки для батьків.
III. Головним етапом профілактичної роботи є проведення спеціалізованих методичних семінарів для педагогічних навчальних закладів, співробітників військкоматів, міліції, лікарів. З цією метою готуються методичні матеріали з урахуванням специфіки інформації для того чи того колективу.

Профілактична робота має свою специфіку, до неї залучаються діти та їхні родичі для роботи у психотерапевтичних групах. Спільно з обласним комітетом по телебаченню і радіомовленню та незалежними телерадіокомпаніями створюються профілактичні телепередачі, відеофільми про шкоду алкоголю
Як результат пошуку нових форм і методів роботи організуються мобільні бригади, до складу яких входять лікарі, педагоги, психологи, медсестри. Такі бригади виїздять до навчальних закладів (шкіл-інтернатів, училищ, ліцеїв, гімназій, технікумів, шкіл). Робота проводиться за комплексною програмою, яка включає: профілактичні бесіди і лекції у групах; перегляд та обговорення відеофільму «Ще не пізно«, знятого на місцевому матеріалі; семінари для вчителів; медичний огляд «груп ризику», попередньо виявлених психологами; профілактичний огляд учнів; надання методичної допомоги, анкетування і тестування, індивідуальна
робота з учнями.
Профілактична робота не позбавлена проблем. Не всі навчальні заклади охоче дозволяють (деякі зовсім не дозволяють) працювати профілактичним бригадам. Одні бояться розголосу, хоча робота ведеться конфіденційно, інші категорично стверджують, що у них немає «груп ризику». Цим керівники шкіл завдають величезної шкоди дітям, які потребують профілактичної допомоги.
Лікувально-реабілітаційний напрям здійснюється уже безпосередньо на базі лікувально-профілактичного центру. Він також складається з 2-х етапів. Перший — це робота лікаря-наркалога, який здійснює дезінтоксикаційну, загально зміцнювальну, стимулюючу терапії у поєднанні з вилученням токсичних речовин.
На другому етапі йде відновлення порушених функцій за участю психолога. Він проводить психологічну діагностику особливостей особистості дитини, прогнозує хід залежності і дає рекомендації щодо змін моделей поведінки.
На всіх етапах комбінуються медикаментозні і немедикаментозні методи, які підбираються індивідуально.
Дуже важливим елементом роботи є те, що впровадження особистісно зорієнтованої реконструктивної пси¬хотерапії в індивідуальних і групових формах проводиться не тільки з неповнолітніми, але і з їхніми родичами і близькими також.
Мають свої особливості і застосування медикаментозних препаратів, при побічній дії яких можливі ускладнення, розвиток толерантності чи звикання до них, а також алергійні реакції. Зазвичай, лікарська терапія у підлітків обмежена наявністю різноманітних соматичних протипоказань, а саме: порушені, функції печінки, різних уражень серцево-судинної системи, шлунково-кишкового тракту, підшлункової залози. Обмежуючими моментами медикаментозного лікування підлітків є віковий фактор (молодий організм, що розвивається), індивідуальна непереносимість, періодичний дефіцит ряду препаратів. Тому при лікуванні застосовуються чергування медикаментозної терапії з фітотерапією, упровадження нових організованих форм медичної допомоги, які підвищуть якість та ефективність лікувального процесу, реабілітаційні програми без застосування лікарських препаратів (рефлексотерапія, зокрема Су Джок терапія; аутогемовізуальна рефлексотерапія; фітотерапія; оксигенотерапія; психотерапія; внутрішньовенна і черезкшіряна лазеротерапія). Широко використовуються фізіотерапевтичні методи лікування.
Досвід свідчить про реальні можливості та доконечну потребу у проведенні роботи з профілактики алкоголезалежності серед неповнолітніх, а також про загальну потребу у збільшенні штатів лікувально-профілактичних центрів та придбанні портативної відеотехніки, транспортних засобів тощо.
Є помічники — обласний центр соціальної допомоги молоді, відділи освіти, професійно-технічної освіти, служби у справах неповнолітніх, православна церква.
Викристалізувались і проблеми, які можна і треба вирішувати.
Педагогічним колективам середніх навчальних закладів слід суттєво активізувати просвітницьку роботу з батьками. Явно недостатня робота у школах та інших навчальних закладах по виявленню учнів, які епізодично вживають алкогольні напої.
Потребує уваги шкільна молодь, серед якої вживання алкоголю є досить поширеною.
Потребують рішучішого адміністративного впливу навчальні заклади, які відмовляються від профілактичної роботи, мотивуючи відсутністю підлітків, які вживають алкоголь.
Зважаючи на зростання бродяжництва, різке збільшення «дітей вулиці«, потреба у закладах зростатиме. Отже, необхідність активізації такої роботи — це загальна проблема сьогодення.