Охорона водного басейну від забруднень

Одним з важливих питань захисту навколишнього природного середовища є охорона водного басейну від забруднень.
Вода є однією з найбільш необхідних і найпоширеніших речовин. Вона необхідна для життя, оскільки бере участь у кожному процесі, що відбувається в рослинах та в живих організмах. Вона є потужним розчинником, і живі організми використовують водні розчини для функціонування біологічних процесів. Загальний об’єм води на нашій планеті оцінюється вражаючою цифрою – 135 мільйонів кубічних кілометрів.
Проте запаси питної води не перевищують трьох процентів. За даними ООН, сьогодні близько 1,3 млрд людей не забезпечені питною водою ні в якісному ні в кількісному відношенні.
Проблема полягає в тому, що прісну воду, необхідну для життя людини, випиває її дитя – сучасна індустрія.
Водні екосистеми, які розташовані біля міських поселень, з давніх часів служили для сплавлення побутових відходів. Біологічні можливості водних екосистем настільки великі, що вони до певного моменту, використовуючи кисень, розчинений у воді, самоочищалися від побутового забруднення.
Перехід людства від примітивного землеробства до індустріалзації, проявився в зміні кількісних і якісних характеристик відходів, які різко погіршили цінність водних ресурсів. Багато річок (або їх окремих ділянок) в Україні фактично перетворилися на колектори стічних вод.
Особливо забруднюють водойми стічні води хімічної промисловості. Вони містять органічні домішки з специфічними токсичними властивостями, які знижують вміст у воді кисню, збільшують її окислюваність.
Основним напрямком охорони водних ресурсів повинно стати очищення стоків як промислових, так і комунальних. Одночасно, слід активніше впроваджувати технології, які б зменшували до мінімуму хімічні забруднення наземних і підземних вод.
При проектуванні, будівництві і експлуатації очисних станцій важливим напрямком є широке використання новітніх методів гідравлічних розрахунків споруд очищення, застосування контрольно-вимірювальних приладів і автоматичних систем керування для забезпечення найбільш економічної експлуатації очисних споруд.
Основним напрямом підвищення продуктивності очисних станцій є не збільшення існуючих потужностей, а інтенсифікація процесів очищення.