Основні світлотехнічні поняття та одиниці

Освітлення виробничих приміщень характеризується кількісними та якісними показниками. До основних кількісних показників відносяться: світловий потік, Ф, освітленість, Е, сила світла, І, і яскравість, В.
До основних якісних показників зорових умов роботи можна віднести: фон, контраст між об’єктом і фоном, видимість, V.
Світловий потік – це потужність світлового видимого випромінювання, що оцінюється оком людини за світловим відчуттям. Одиницею світлового потоку є люмен, лм, – світловий потік від еталонного точкового джерела в одну канделу (міжнародну свічку), розташований у вершині тілесного кута в один стерадіан.
Освітленість — відношення світлового потоку, що падає на елемент поверхні, до площі цього елементу, S.
За одиницю освітленості прийнято люкс, лк, — рівень освітленості поверхні площею 1 м2, на яку падає рівномірно розподіляючись, світловий потік в один люмен.
Сила світла – це величина, що визначається відношенням світлового потоку до тілесного кута, w, в межах якого світловий потік рівномірно розподіляється.
За одиницю сили світла прийнята кандела, кд, — сила світла точкового джерела, що випромінює світловий потік в 1 лм, який рівномірно розподіляється всередині тілесного кута в один стерадіан.
Яскравість — визначається як відношення сили світла, що випромінюється елементом поверхні в даному напрямку, до площі поверхні, що світиться.
Одиницею яскравості є ніт, нт, — яскравість поверхні, що світиться і від якої в перпендикулярному напрямку випромінюється світло силою в одну канделу з 1 м2.
Фон – поверхня, що безпосередньо прилягає до об’єкту розпізнавання, на якій він розглядається. Фон характеризується коефіцієнтом відбивання поверхні, що являє відношення світлового потоку, що відбивається від поверхні, до світлового потоку, що падає на неї.
Контраст між об’єктом і фоном характеризується співвідношенням яскравостей об’єкта, що розглядається (крапка, лінія, знак та інші елементи, що потребують розпізнавання в процесі роботи та фону).
Видимість, V, — характеризує здатність ока сприймати об’єкт. Видимість залежить від освітленості, розміру об’єкта розпізнавання, його яскравості, контрасту між об’єктом і фоном, тривалості експозиції:
Для вимірювання світлотехнічних величин застосовують люксметри, фотометри, вимірювачі видимості тощо.
У виробничих умовах для контролю освітленості робочих місць та загальної освітленості приміщень найчастіше використовують люксметри типів Ю–116, Ю–117 та універсальний портативний цифровий люксметр-яскравовимірювач ТЗС 0693. Робота цих приладів базується на явищі фотоефекту – перетворенні світлової енергії в електричну.