Нажмите "Enter" чтобы переместиться к содержанию

Основи виникнення життя на Землі.

Живі організми характеризуються певними закономірностями обміну та особливостями структури й функцій, що виникли в процесі тривалого розвитку — від простих молекул до високоорганізованих, спеціалізованих і впорядкованих систем.
Російський учений О. І. Опарін у 1924 р. розробив теорію походження життя на Землі, яка була підтримана вченими різних країн світу і нині є найбільш науково обґрунтованою. Згідно з цією теорією виникнення життя на Землі є невід’ємною складовою частиною загального еволюційного розвитку матеріального світу. Це тривалий однобічно спрямований процес поступового ускладнення органічних сполук та відповідних цілісних систем, які з них сформувалися, і перебувають у постійній взаємодії з навколишнім середовищем.
О.І. Опарін докладно розкрив шляхи первинного виникнення органічних сполук з неорганічних молекул і процеси подальшого перетворення їх на системи, що мають характерні ознаки живого. Весь процес перетворення неживої матерії на живу, за теорією О.І. Опаріна, складається з трьох послідовно спрямованих взаємозумовлених етапів: абіогенний синтез органічних молекул з неорганічних → концентрування органічних речовин у надмолекулярні системи (комплекси) → вдосконалення надмолекулярних білково-ліпоїдно-полінуклеотидних комплексів (коацерватів).

Основними елементами, сполуки яких стали вихідним матеріалом, необхідним для синтезу органічних сполук, є вуглець, кисень, водень, азот та фосфор. Це так звані біогенні елементи, які становлять основну масу (99 %) органічної речовини живих організмів. За участю цих елементів утворилась велика кількість сполук, з яких в результаті послідовного ускладнення виникли органічні сполуки, що дали початок складним надмолекулярним структурам і живим системам.
Найпростішими представниками органічних сполук є вуглеводні — сполуки вуглецю і водню. За даними сучасної планетної космогонії, вуглеводні досить розповсюджені: їх виявлено на поверхнях планет у міжпланетній газово-пиловій матерії, у складі комет та метеоритних тіл.
Згідно з гіпотезою Опаріна, наша планета утворилася при відносно низьких температурах внаслідок конденсації неоднорідних за складом часточок міжпланетної речовини, серед якої велику кількість становили скупчення хондритних тіл. Деякі вчені припускають, що саме ці органічні сполуки були основою для наступного розвитку життя. Проте органічні сполуки, що утворились до формування планети, не могли відіграти важливої ролі у виникненні життя, оскільки в результаті поступового локального підігрівання її за рахунок теплоти, що виділялась під час розпаду радіоактивних елементів, значна частина органічних речовин розпалася б внаслідок піролізу. Тому правильним є твердження, що основна маса органічних речовин утворилася на поверхні Землі з вуглецевих сполук, що виділились у первинну атмосферу під час формування земної кори — літосфери після переходу із зовнішніх шарів Землі найбільш легкоплавких сполук.
З процесами, які відбувалися в літосфері, тісно пов’язані процеси утворення гідро- і атмосфери Землі. Відомо, що первинна міжпланетна речовина, з якої утворилась Земля, містила в своєму складі 76 % водню. Частина його витратилась у процесі утворення різноманітних сполук і виділилась під час формування літосфери, внаслідок чого утворилась земна атмосфера з різко вираженими відновними властивостям.

Прокомментировать первым

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Подтвердите, что Вы не бот — выберите человечка с поднятой рукой: