Наслідки забруднення атмосфери

Атмосфера має здатність до самоочищення. Концентрація забруднювальних речовин через розпорошення їх у повітрі, осідання твердих часточок під впливом сили гравітації, випадання різних домішок з опадами (дощ інтенсивністю 1 мм/год за 45 хв. вимиває з повітря 28 % часточок пилу діаметром 10 мкм). Проте від величезної кількості забруднювальних речовин, що надхо¬дять в атмосферу сьогодні, вона не встигає самоочищуватись. Так, при спалюванні за рік 2,1 млрд. т кам’яного вугілля і 0,8 млрд. т бурого в навколишнє середовище потрапляє 225 тис. т арсену, 225 тис. т германію, 153 тис. т кобальту і, крім того, мільйони тони пилу з металургійних заводів, майже 1/5 частина світового виробництва цементу.
За приблизними підрахунками, маса забруднювальних речовин в атмосфері становить 9-10 мли т. Порівняно з масою земної атмосфери це мізерна величина, однак на висоті 50— 100 м від Землі, де саме концентруються забруднювальні речовини, частка їх є істотною відносно кількості чистого повітря.
Повітря має унікальну здатність до самоочищення від забруднюючих речовин за рахунок випадання їх під власною силою тяжіння і з атмосферними опадами. Самоочищення атмосфери — захисна реакція природи‚ яка спрямована на нейтралізацію будь-якого забруднення. Але здатність до самоочищення має певні межі‚ тому великі об’єми антропогенних викидів зумовили виникнення цілого ряду негативних наслідків, таких як:
— парниковий ефект (пов’язаний з підвищенням температури);
— озонова діра (зменшення озонового шару);
— кислотні опади (підвищення кислотності атмосферних опадів);
— смог (утворення вторинних токсичних забруднювачів та їх концентрація в приземному шарі внаслідок температурної інверсії).
 
Це і є головні екологічні глобальні наслідки забруднення атмосфери.
Роль промислових підприємств в забрудненні атмосфери.
Стан повітряного середовища в деяких областях України внаслідок діяльності металургійних‚ хімічних і гірничорудних підприємств характеризується як критичний (Дніпродзержинськ‚ Дніпропетровськ‚ Донецьк‚ Запоріжжя‚ Кривий Ріг‚ Лисичанськ‚ Макіївка‚ Маріуполь)‚ це вимагає застосування кардинальних методів щодо охорони атмосферного повітря. В процесі експлуатації хімічних заводів і теплових електростанцій також утворюються величезні кількості твердих відходів (недогарок, шлаки, золи і т.п.), що складуються на великих площах, вчиняючи негативний вплив на атмосферу, поверхневі і підземні води, ґрунтовий покров (пилування, виділення газів і т.п.).
До основних антропогенних забруднювачів довкілля належать:
речовини, що викидаються промисловими підприємствами;
• нафта та нафтопродукти;
• пестициди;
• мінеральні добрива;
• шуми від виробництв, транспорту;
• іонізуюче випромінювання;
• вібрації;
• світло-теплові впливи.
Розрізняють організаційні та технологічні методи боротьби з забрудненням атмосфери‚ в тому числі:
1) зменшення кількості ТЕС за рахунок введення в дію більш потужних‚ забезпечених ефективними системами очищення і утилізації газових і пилових відходів;
2) очистка мінерального палива від піриту (сірчаного колчедану) до його надходження в топки ТЕС;
3) заміна вугілля та мазуту екологічно чистішим газовим паливом;
4) регулювання двигунів внутрішнього згорання в автомобілях‚ установка на них спеціальних каталізаторів для допалювання пального‚ впровадження електронних систем для регулювання надходження пального;
5) заміна фреонів;
6) збільшення обсягів озеленення міст і сіл;
7) правильне планування і розташування житлових та промислових районів у містах;
8) використання під час будівництва звукопоглинаючих матеріалів;
9) ізоляція джерел шуму кожухами‚ ковпаками‚ застосування пристроїв‚ які зменшують шуми.
Вплив транспорту на атмосферне повітря. В промислово розвитих країнах основним джерелом забруднення атмосфери є автотранспорт, парк якого безупинно росте. Якщо в 1900 р. на планеті нараховувалося біля 6 тис. автомобілів, то до 2000 р. чисельність світового парку автомашин досягла 500 млн. одиниць.
Частка автотранспорту в забрудненні атмосфери продуктами згоряння показана в табл.1.
Наближений склад (% по обсягу) вихлопних газів автомобілів
До токсичних відносять такі компоненти вихлопних газів: оксид вуглецю, оксиди азоту, вуглеводні. Крім того, деякі види палива містять сірку; що обумовлює вміст у вихлопних газах діоксиду сірки.
З початку 1930- х років тетраметил- і тетраетил свинець добавляють у якості антидетонатора до переважної більшості бензинів у кількості 80 мг • л -1. При прямуванні автомобіля від 25 до 75% цього свинцю викидається в атмосферу, осаджується на землю, потрапляє в поверхневі води. Свинець акумулюється в ґрунті і рослинності уздовж автострад (у містах — уздовж вулиць із пожвавленим рухом), помітна кількість сполук свинцю утримується в повітрі великих міст. За даними США і Великобританії, до 90% усього свинцю, що утримується в атмосфері, варто віднести за рахунок вихлопних газів. В даний час у ряді країн (Японії й ін.) використання етилованого бензину заборонено. Виходячи із середніх втрат нафтопродуктів на одну автомашину 10 — 11 л в рік, загальний викид нафтопродуктів світовим автомобільним парком обчислюється 2,1-2,2 млн. т у рік, причому велика частина його потрапляє в ґрунти і гідросферу.
Бажаєте відпочити від грязного міста тоді Карловы Вары отели саме те що вас підбадьорить і дасть вам сил і наснаги, щоб працювати дальше.