Іноземна мова важлива частина людського життя.

Спілкування пронизує все людське існування. Для кожної  сучасної людини іноземна мова стає важливою частиною життя. Вона розглядається як важливий засіб міжкультурного спілкування.
Використання мови, у тому числі і її вивчення, включає в себе дії, що використовуються особами , які розвивають, ряд загальних ( складаються зі знань, умінь та життєвого , а також з уміння вчитися)  і комунікативних мовленнєвих компетенцій. Можна сказати точно, що навчання за границею іноземної мови набагато корисніше тому ним не можна нехтувати якщо в вас є така можливість.

Комунікативні мовні компетенції формуються на основі взаємнопов’язаного  мовленнєвого, соціокультурного, соціолінгвістичного й мовного розвитку учнів. Види компетенцій узаємодіють комплексно в процесі розвитку кожної окремої особистості.
Таким чином, основне призначення іноземної мови як предметної галузі шкільного навчання – сприяти оволодінню учнями вміннями й навичками спілкування в усній і писемній формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм поведінки у типових сферах і ситуаціях.
http://www.dteducation.com/